Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie

De Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie richt zich op het behoud van objecten ('hardware' (apparatuur) en 'software' (geluidsdragers)), documentatie en kennis op het gebied van de historie van de geluidsregistratie in de breedste zin des woords. De stichting beheert een omvangrijke collectie geluidsregistratie- en weergaveapparatuur, grammofoonplaten, geluidsbanden en documentatie. Onderzoek naar een en ander wordt door de medewerkers van de stichting uitgevoerd of wordt door de stichting gestimuleerd en ondersteund.

Contact                Zoeklijst

Oprichting

De Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie is in 1994 opgericht door ir. Lars (J.L.) Wackie Eijsten en drs. Tim de Wolf. Doelstelling van de Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie (S.G.G.) is het behoud van kennis en apparatuur aangaande het vastleggen van geluid en historische geluidsdragers. Er wordt apparatuur verzameld, geconserveerd en gerestaureerd, knowhow vastgelegd in de vorm van interviews en een archief met documentatie bijgehouden. Projecten worden opgestart of ondersteund betreffende het documenteren, digitaliseren en ontsluiten van historisch geluidsmateriaal. Onderzoek door derden wordt gestimuleerd en met advies en medewerking ondersteund.

Samenstelling

De stichting staat onder voorzitterschap van Jhr. Adriaan van Lidth de Jeude (oud medewerker Amroh Muiden). Penningmeester is Wim Heij (eigenaar van Heij Electronic Products Rotterdam, taperecorder expert), secretaris is drs. Florentien Mizee (psycholoog). Lars Wackie Eijsten (elektronicus) en Tim de Wolf (historicus) zijn lid, waarbij laatstgenoemde optreedt als adviseur met betrekking tot collectievorming, onderzoek, 'public relations' en fondsenwerving. De verschillen in opleiding en/of werkzaamheden van de leden van de stichting staan garant voor een interdisciplinaire benadering van de onderwerpen.

Motivatie

Rondom het jaar van oprichting lijkt de komst van de digitale geluidsregistratie de analoge apparatuur in korte tijd te verdringen. In die periode van overschakelen is veel opgeruimd. De S.G.G. heeft kunnen verhinderen dat machines als taperecorders, platensnijders en bijbehorende randapparatuur naar de schroothoop is verdwenen. Hoewel het historisch besef, mede door een herwaardering van analoge opnamen, de laatste jaren is gegroeid wordt nog altijd veel moois weggegooid. Nu de analoge opnametechniek weer meer in de belangstelling staat dreigt veel historische apparatuur te worden gemoderniseerd. Door een actief acquisitiebeleid tracht de S.G.G. dit voor zover het unieke exemplaren betreft te voorkomen.

Activiteiten

De S.G.G. heeft, ondanks de beperkte doelstelling, toch een vrij breed terrein. Diverse projecten illustreren dit. Zo is door De Wolf uitgebreid onderzoek verricht naar de geschiedenis van opnamestudio’s op de Nederlandse Antillen en Aruba. Dit werk is uitgemond in diverse publicaties en cd’s. Voor dit werk is De Wolf in november 2007 gelauwerd met de Muziekprijs van het prins Bernhard Cultuurfonds. Onderzoek is, in samenwerking met Jacques Peeters, verricht naar de pionierende taperecorder industrie in Nederland. Het wel en wee van diverse ondernemingen is in kaart gebracht door middel van interviews met betrokkenen en archiefwerk. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar grammofoonplaten die in de  voormalige Nederlandse koloniën en rijksdelen overzee (Nederlands Indië, Suriname, de (Nederlandse) Antillen en Aruba) zijn opgenomen. Onderwijl gaat het interviewen van oude opnametechnici, ex werknemers van zowel de omroep als van platenstudio's, onverminderd voort. Er wordt ook gerestaureerd, al staat vergaren van kennis en apparatuur op de voorgrond, dat is en blijft een 'race tegen de klok'. Nu en dan worden demonstraties verzorgd van het snijden van grammofoonplaten. Een aardig voorbeeld is hiervan te zien op Youtube: Tim de Wolf snijdt Douwe Bob op 78 rpm! - Duur- 4-33 

De S.G.G. beschikt over een goed geklimatiseerde depotruimte van circa 150m2. Hier is de collectie en een deel van de documentatie opgeslagen. Aan een goede  inventarisatie wordt gewerkt. De stichting zoekt ruimte die voor depot en expositie gebruikt zou kunnen worden. Herhaaldelijk zijn museumplannen gespresenteerd maar helaas vormen de huidige prijzen van onroerend goed een struikelblok. De bezitter van een geschikt pand kiest veelal voor commerciele exploitatie, hetgeen natuurlijk begrijpelijk is. Kijkt u toch eens naar de oude plannen betreffende de KRO studio en de Euro bioscoop. Misschien weet u een geschikte locatie of kan een 'hybride' constructie (ten dele commercieel, ten dele cultureel) worden uitgewerkt.

In het kader van de ‘strijd’ tegen het verloren gaan van interessante objecten en documentatie biedt de S.G.G. graag haar diensten aan bij taxatie en  liquidatie van collecties. Hiermee heeft de stichting de nodige ervaring. Tevens blijft een deel van de opslagruimte beschikbaar voor het (tijdelijk) plaatsen van collecties die – om wat voor reden dan ook – snel van hun oorspronkelijke locatie moeten verdwijnen. Hierdoor kan snel en efficiënt worden gewerkt. Veel te vaak nog verdwijnt het ‘levenswerk’ van een verzamelaar na zijn overlijden in de container.

De Stichting Geschiedenis Geluidsregistratie vraagt een ieder eens na te gaan of ze misschien nog iets hebben dat van belang kan zijn voor de stichting. Foto's, apparatuur (zowel amateur als professionele), literatuur, knowhow, oude grammofoonplaten; het wordt allemaal in dank aanvaard. Voor transport wordt gezorgd.

De Stichting werkt aan het opbouwen van een collectie geluidsregistratieapparatuur (opname apparatuur) voor behoud, documentering en expositie. Klik op 'zoeklijst' (boven) voor ons 'verlanglijstje'. Ook als een apparaat, documentatie, platen en wat niet al NIET op de lijst staat kan het voor ons WEL van belang zijn. Neem a.u.b. contact op wanneer u iets van onze gading denkt te kunnen doneren of wilt verkopen.